BCK Pop Up Film Festival 2022
Το BCK Pop Up Film Festival 2022 ξεκινά επίσημα και προσκαλεί το αθηναϊκό κοινό την Τετάρτη, 13 Απρίλη και την Πέμπτη 21 Απρίλη, σε δύο προγράμματα ταινιών σε συνεργασία με το Zoetrope και το Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Tο #BCKPUFF θα διαρκέσει από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο του 2022 και θα παρουσιάσει, εντός και εκτός Αθήνας, ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, σύγχρονης, ελληνικής και διεθνούς παραγωγής, όλων των ειδών, από το open call του Balkan Can Kino, σε συνεργασία με πολιτιστικούς χώρους και οργανισμούς/ομάδες.

Όλες οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο. Οι ταινίες προβάλλονται στην ομιλούσα γλώσσα με αγγλικούς υπoτίτλους. Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερες ημερομηνίες προβολών. 

Το Balkan Can Kino παρουσιάζει στο Zoetrope, 14 πειραματικές μικρού μήκους + 1 μεγάλου μήκους ταινία, που μας προσκαλούν σε μία αναζήτηση του υποσυνείδητου, όπου τα όνειρα αναδημιουργούν τον κόσμο που ζούμε.
Συνολική Διάρκεια: 140 λεπτά 
 
FB EVENT: https://www.facebook.com/events/545476413541463/Aquatoria Dir. Anatoliy Gankevich, Ukraine, 2021, 30 min.

Hidden Island Dir. Camille Pueyo, France, 2021, 1 min. 

Seascape Dir. Mary Trunk, USA, 2021, 8 min. 

Ultramarine face Dir. Gabriele Rossi, France, 2021, 2 min.
 
The Human Child Dir. Lika Nadir, Ukraine, 2021, 6 min

SANCTUM Dir. Penelope Papadopoulou, Greece, 2021, 6 min. 

Stone Eve Dir. Isabelle Vorle, France, 2021, 13 min. 

IN MEDIAS RUSH Dir. Esben Persson, Denmark, 2021, 15 min. 

to the muse Dir. Yannis Lianos, Greece, 2020, 4 min. 

Dear Friend Dir. Luca Sorgato, Italy, 2021, 1 min.

Another Horizon Dir. Stephanie M. Barber, USA, 2021, 9 min.

Fantastic mr. Tulip Dir. Orest Smilianets, Ukraine , 2021, 3 min.

Muria  Dir. OIsmael Aveleira Escapa, Marina Diez González,Spain, 2021, 4 min.

Jinxed Dir. Damián Mastroleo, Argentina, 2021, 4 min.


Το Balkan Can Kino παρουσιάζει στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, τέσσερα ντοκιμαντέρ, με ιστορίες που κάποιοι θέλουν να «ξεχαστούν» και κάποιες που έχουν «διαγραφεί» από την ανθρώπινη μνήμη και ιστορία: γενοκτονίες, πολέμους, καταπίεση και προπαγάνδα. Πρέπει να ξεχνάμε ή πρέπει να θυμόμαστε και να ερευνούμε τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ιστορίας;
 
Συνολική Διάρκεια: 110 λεπτά 

FB EVENT:  https://www.facebook.com/events/551450479560686
Unseen Photos Of Anfal Dir: Hawraz Muhamed, Nabaz Ahmed  | 2019 |  Iraq |  25:57
 
The story tells the life of a photographer who lived in areas of Iraqi Kurdistan and in areas where there was genocide and photographed the people of the villages and towns. For more than 25 years, the negative films passed from one owner to another. Recently someone from the village of Asker found those pictures and started searching for the relatives of those missing in Anfal Military operations. 

Η ιστορία διηγείται τη ζωή ενός φωτογράφου που έζησε σε περιοχές του Ιρακινού Κουρδιστάν και σε περιοχές όπου υπήρχε γενοκτονία. Έχει φωτογραφίσει τους ανθρώπους των χωριών και των πόλεων εκεί. Μετά από πολύ καιρό, περισσότερο από 25 χρόνια, τα αρνητικά φιλμ πέρασαν από τον ιδιοκτήτη τους σε άλλον.  Πρόσφατα, κάποιος από το χωριό Asker βρήκε αυτές τις φωτογραφίες και ξεκινάει να ψάχνει από χωριό σε χωριό για τους συγγενείς αυτών που λείπουν στην στρατιωτική επιχείρηση του Anfal. 
 
Bread and a Blanket Dir: Dimitris Gkrintzos | 2020 |  Greece |  38:55

It’s Monday, the 13th of December 1943, the small town of Kalavryta is set on fire by the occupation army of Nazi Germany while the entire male population is being gathered on a nearby hill and shot dead. Three men who witnessed these events as kids, locked up with the rest of the women, children and elderly people in Kalavryta’s primary school, recall this traumatic experience.

Είναι Δευτέρα, 13 Δεκέμβρη 1943, και η μικρή πόλη των Καλαβρύτων καίγεται από τον κατοχικό στρατό των Γερμανών Ναζί, οι οποίοι συγκεντρώνουν το ανδρικό πληθυσμό και τον εκτελούν σε έναν κοντινό λόφο. Τρεις άντρες που είδαν με τα μάτια τους αυτά τα γεγονότα ως παιδιά, κλειδωμένοι με τις υπόλοιπες γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους στο δημοτικό σχολείο Καλαβρύτων, αφηγούνται αυτή την τραυματική εμπειρία.

Youth Dir: Kristin Li | 2018 |  Canada | 06:47

Instituted by Mao Zedong, a policy sent millions of urban teenagers—including the director’s mother—to work in impoverished farming villages.

Εγκαθιδρυμένες από τον Mao Zedong, οι αρχές στέλνουν χιλιάδες έφηβους των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης και της μητέρας της σκηνοθέτιδος, να δουλέψουν σε εξαθλιωμένα αγροτικά χωριά. 

Big Lies Dir: Igor Runov| 2019 |  USA | 38:58

An American writer travels to Russia and meets the last survivors of Holodomor. Soon she understands that the war of Russian peasantry, started by Bolsheviks 100 years ago, isn’t over yet. She also uncovers many controversial facts about the role played by American media and business in the early ’30s in Soviet Russia. Even more staggering – she starts to understand the connection between those events and current domination of fake news and total mistrust in today’s post-truth world.

Μία Αμερικανίδα συγγραφέας ταξιδεύει στη Ρωσία και συναντάει τους τελευταίους επιζώντες του Holodomor. Σύντομα καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος των Ρώσων της υπαίθρου που ξεκίνησε από τους Μπολσεβίκους  100 χρόνια πριν, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ανακαλύπτει επίσης πολλά αμφιλεγόμενα γεγονότα για τον ρόλο που έπαιξαν τα αμερικανικά media και επιχειρηματικότητα στις αρχές της δεκαετίας του 30 στη Σοβιετική Ρωσία,  τη σύνδεση μεταξύ εκείνων των γεγονότων και της τωρινής κυριαρχίας των fake news, και της παντελούς έλλειψης εμπιστοσύνης στον σημερινό μετά-αληθινό κόσμο.
Advertisement