νέα ψηφιακή δράση του Μουσείου, το videodance film

εμπνευσμένο από το έργο και την ιστορία του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου.

Το videodance είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του μουσείου στην κατηγορία «Εκδηλώσεις»

και μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Advertisement