Φωτογραφική έκθεση «Συνάντηση με το Μπαεκτζέ – το βασίλειο πολιτισμών της Ανατολικής Ασίας»- Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 10.9 ~ 18 στην Πινακοθήκη Αμαλίας 36 στην Ελλάδα –

Το Παγκόσμιο Κέντρο Κληρονομιάςτου Μπαεκτζέαποκάλυψε ότι θα πραγματοποιήσει την περιοδεία τηςφωτογραφικήςέκθεσης«Ιστορικοίχώροι του Μπαεκτζέ», η οποία καταχωρήθηκε ωςη 12η παγκόσμια κληρονομιάστην Κορέα απότην UNESCOτον Ιούλιο του 2015.

Η εν λόγω φωτογραφικήέκθεση των ιστορικών περιοχών του Μπαεκτζέμε μακροχρόνια ιστορία των 1.500 ετών, που καθορίστηκε ωςπαγκόσμια κληρονομιάαπότην UNESCO, θα πραγματοποιηθείμε θέμα «Συνάντηση με το Μπαεκτζέ- το βασίλειο πολιτισμών τηςΑνατολικήςΑσίας» δίνονταςτην ευκαιρία στουςεπισκέπτεςνα το γνωρίσουν καλύτερα μέσα σε 10 ημέρεςαπότις9 έωςτις18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη Αμαλίας36 στην Αθήνα, Ελλάδα.

Αυτήη έκθεση φωτογραφιών που αντικατοπτρίζουν διάφορεςπτυχέςτων ιστορικών περιοχών του Μπαεκτζέπου βρίσκονται στο Γκονγκτζού-σι, Μπουγιέο-γκουν και Ικσάν-σι τηςΔημοκρατίαςτηςΚορέαςαποτελείται απότη συλλογήφωτιγραφιών του ΙδρύματοςΠαγκόσμιαςΚληρονομιάςτου Μπαεκτζέ.

Όποιοςενδιαφέρεται για τιςιστορικέςπεριοχέςτου Μπαεκτζέκαι τουςπολιτισμούςτηςΚορέαςμπορείνα επισκεφθείαυτήν τη φωτογραφικήέκθεση. Ο εκθεσιακόςχώροςαποτελείται απόδιάφορα τμήματα και εκτόςαπότον εκθεσιακόχώρο οι επισκέπτεςθα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν εξαιρετικέςεμπειρίες, όπωςη δημιουργία των τρισδιάστατων καρτών, η γνωριμία με τα ενδύματα και η εκτύπωση πέτρινων χαρακτικών μοτίβων του Μπαεκτζέκαθώςκαι το εικονικόταξίδι σε ιστορικάαπομεινάρια με χρήση των τεχνολογιών AR/ VR. Επιπλέον, το περιεχόμενο τηςέκθεσηςπεριλαμβάνει πολλάπρογράμματα, συμπεριλαμβανομένηςτηςπροβολήςτων καρτούν και του διαφημιστικούβίντεο για τουςΙστορικούςχώρουςτου Μπαεκτζέ.

Λόγω τηςεπερχόμενηςέκθεσηςστην Ελλάδα ο διευθυντήςτου Κέντρου κ. Ντόνγκ Τζου Λι διευθυντήςτου Κέντρου αποκάλυψε ότι «προβλέψαμε ότι ηέκθεση 「Συνάντηση με το Μπαεκτζέ- το βασίλειο πολιτισμών τηςΑνατολικήςΑσίας」θα δώσει την ευκαιρία στουςέλληνεςνα γνωρίσουν τιςαξίεςτηςπαγκόσμιαςκληρονομιάςτων Ιστορικών Περιοχών Μπαεκτζέ» και ότι «σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την πραγματοποίηση φωτογραφικών εκθέσεων σε διάφορεςχώρεςστο μέλλον προκειμένου οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να έχουν πρόσβαση στιςΙστορικέςπεριοχέςτου Μπαεκτζέ- σε παγκόσμια κληρονομιά, αποτελούμενη απότα βασικάιστορικάαπομεινάρια του Μπαεκτζέπου αναγνωρίζεται ωςτο κέντρο των πολιτιστικών ανταλλαγών κατάτην αρχαία εποχήτηςΑνατολικήςΑσίας.»

Ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας:

9 – 18 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη έως Παρασκευή 11:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00

Σάββατο 11:00 – 17:00

Κυριακή 12:00 – 16:00

Δευτέρα ΚΛΕΙΣΤΑ