Για 8η χρονιά πρόγραμμα μαθημάτων, με πολλά τμήματα Γυμνασίου-Λυκείου και ξενόγλωσσα τμήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών, Τουρκικών!

Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, που ξεκινάει σε ιδιαίτερες συνθήκες. Ξεκινάμε τα μαθήματα διαδικτυακά. Ταυτόχρονα με το πρόγραμμα το πλαίσιο μικτής διαδικτυακής και δια ζώσης λειτουργίας του Αλληλέγγυου Σχολείου μας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2020-2021: https://tinyurl.com/yy4bghwn

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Είναι πλέον σαφές ότι αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη και δύσκολη κατάσταση, η οποία πρόκειται να διαρκέσει αρκετό καιρό. Οι λύσεις που πρέπει να δοθούν δεν είναι εύκολες ούτε προσωρινές. Η λειτουργία των δομών εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ψυχολογία και την ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Ωστόσο, ο συνωστισμός στις σχολικές τάξεις δημιουργεί κινδύνους. Οι καθηγητές δεν είναι ειδικευμένοι σε θέματα υγιεινής και υγείας για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ενώ και η όποια ενημέρωση είναι συχνά ασαφής. Παράλληλα, με τις πρώτες ιώσεις και κρυολογήματα του χειμώνα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα αναγκαστούν συχνά να λείπουν από τα μαθήματα τους, γεγονός που θα προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα περισσότερα Δημόσια Σχολεία άνοιξαν με περισσότερους μαθητές ανά τμήμα από αυτούς που είχαν πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Τα κτιριακά προβλήματα, καθώς και τα προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζουν τα σχολεία κάθε χρόνο, εντείνονται από την συνθήκη της πανδημίας. Τα μέτρα προστασίας που παρέχει η πολιτεία είναι ανεπαρκή. Οι σύλλογοι καθηγητών καλούνται να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση, χωρίς καμία προστασία από αρμόδιους φορείς. Στην ιδιωτική εκπαίδευση, η κάθε μονάδα μεριμνά με δική της ευθύνη για την προστασία των μαθητών και των εργαζομένων, χωρίς ουσιαστική στήριξη ούτε έλεγχο από την πολιτεία.

Το Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας ξεκινά το πρόγραμμα μαθημάτων του διαδικτυακά. Αυτή η απόφαση ήταν δύσκολη, καθώς αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση ως μια διαδικασία κοινωνικοποίησης, μέρος της οποίας είναι και η διαπροσωπικές σχέσεις. Αισθανόμενοι όμως ευθύνη για τους συνανθρώπους μας, πιστεύουμε ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρήσουμε ασφαλείς τους/τις μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι δεν θα χαθούν μαθήματα για υγειονομικούς λόγους, ενώ μας δίνεται η ευκαιρία να καταγράψουμε και να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τις ανάγκες για τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης.

Σκοπός είναι όταν η πανδημία εμφανίσει ύφεση, σταδιακά και διασφαλίζοντας ότι δεν θα δημιουργηθεί συνωστισμός να επιστρέψουμε στις φυσικές τάξεις, χωρίς να αλλάξει το πρόγραμμα μαθημάτων. Κάθε ηλεκτρονική τάξη αντιστοιχεί σε μια φυσική τάξη του Αλληλέγγυου Σχολείου μας. Επίσης, σε συνεννόηση με τους καθηγητές, ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγωνίσματα ή άλλη γραπτή εξέταση που κρίνεται σκόπιμο να γίνει δια ζώσης, τηρώντας όλα τα μέτρα για τις αποστάσεις και τη χρήση μάσκας.  

Λόγω της κατάστασης, δεν είναι βέβαιο πότε θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μικτές συνελεύσεις μαθητών-γονέων-καθηγητών, κρίνουμε σημαντικό να μην χαθεί η επικοινωνία στην κοινότητά μας.

  •     Ενημέρωση γονέων μια φορά το μήνα

Σε όλη τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων, οι γονείς μπορούν να συναντούν, να ενημερώνονται από τους/τις καθηγητές/τριες και να συζητούν τους προβληματισμούς τους μια φορά το μήνα σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται εγκαίρως.

  •     Διαδικτυακές συναντήσεις καθηγητών κάθε δύο μήνες

Οι καθηγητές πραγματοποιούν μια διαδικτυακή συνάντηση μια φορά το δίμηνο, για ζητήματα σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Υποστηρικτικά λειτουργούν οι ομάδες α) ψυχολογικής υποστήριξης, β) επαγγελματικού προσανατολισμού, γ) φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

  •     Η ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επαγγελμάτων. Η ομάδα δεν πραγματοποιεί συνεδρίες, μπορεί όμως να συγκεντρώνει τις ανησυχίες και να διοργανώνει ημερίδες, εκδηλώσεις, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με ζητήματα που συνήθως τους απασχολούν.
  •     Η ομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελείται από καθηγητές με εμπειρία στις εισαγωγικές εξετάσεις και γνώση σε ζητήματα που μπορεί να προβληματίζουν τους εφήβους για τις δυνατότητες που έχουν μετά το λύκειο. Η ομάδα θα μπορεί να κάνει ειδικές συμβουλευτικές συναντήσεις με μαθήτριες ή μαθητές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ή να κάνει ευρύτερες ενημερωτικές συναντήσεις, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.  
  •     Η ομάδα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού αποτελείται από άτομα που είτε μέσω των σπουδών τους, είτε κοινωνικής δράσης, είναι ευαισθητοποιημένα σε ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων και σεξουαλικού προσανατολισμού. Λειτουργεί σε πλαίσιο τακτικών συνελεύσεων και θα είναι ανοιχτή στην προσέλευση ατόμων εντός και εκτός Μεσοποταμίας. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο αναφοράς στην κοινότητά μας, έναν κόμβο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, έναν χώρο ανοιχτών συζητήσεων και διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης με αμοιβαίο σεβασμό και ανοιχτότητα.